Orientačný cenník

Cestná služba
42€

Cena platí do 30km od stanoviska, vrátane spiatočnej jazdy, každý ďalší km je 0,81€

Odťahová služba Stupava
45€

Cena platí v rámci mesta Stupava

Odťahová služba do 2t
55€

Cena platí  do 30km od stanoviska, vrátane spiatočnej jazdy, každý ďalší km je 0,91€

Odťahová služba od 2t do 2,5t
65€

Cena platí do 30km od stanoviska, vrátane spiatočnej jazdy, každý ďalší km je 1,10€

Odťahová služba z podzemnej garáže
75€

Cena platí  do 30km od stanoviska, vrátane spiatočnej jazdy, každý ďalší km je podľa hmotnosti vozidla

Autodoprava a preprava vozidiel na objednávku
od 0,70€/km

Cena závisí od hmotnosti vozidla (tovaru) a dĺžky trasy

Príplatky 

Obtiažne nakladanie vozidla
22€

Vozidlo ktoré má znemožnený pohyb, zabrzdené, zablokované, búrané, bez kľúčov

Vyprosťovanie vozidla
22€

Vozidlo mimo cesty, vozidlo v ťažko dostupnom teréne, prevrátené vozidlo. Cena je za každých začatých 30min.

Čistenie vozovky od prevádzkových kvapalín
20€

Použitie absorbentu a následné zlikvidovanie

Znečistenie ložnej plochy odťahového vozidla
15€

Vytečenie prevádzkových kvapalín, skla a iných nečistôt na ložnú plochu

Čakanie
10€

Čakanie každých 30min. 

Nočné hodiny a sviatky
20€

Nočné hodiny od 22:00h do 6:00h 
Víkendy a sviatky

Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny odťahu po príchode na miesto udalosti, v prípade podania nesprávnych informácií pri telefonáte, alebo samotnej objednávke odťahu.