Základný cenník odťahov

Cestná služba
50€

Cena platí do 30 km od stanoviska, vrátane spiatočnej jazdy. Každý ďalší 1 kilometer asistenčnej služby je 0,85€

Odťahový paušál Stupava
50€

Cena platí v rámci mesta Stupava vozidlo do 2t

Odťah vozidla do 2t
60€
Cena platí do 30 km od stanoviska, vrátane spiatočnej jazdy. Každý ďalší 1 kilometer je 1€

Odťah vozidla nad 2t
70€
Cena platí do 30 km od stanoviska, vrátane spiatočnej jazdy. Každý ďalší 1 kilometer je 1,20€

Obťiažne nakladanie vozidla
20€

vyprostovanie vozidla
20€

Cena je za každých začatých 30minút

nočný výjazd k danému paušálu
20€

Nočný výjazd sa účtuje od 22:00 do 6:00h

Víkend a sviatok k danému paušálu
20€

Dni pracovného pokoja a sviatky

Odťah vozidla z podzemnej garáže
70€

Cena platí do 30 km od stanoviska, vrátane spiatočnej jazdy. Každý ďalší 1 kilometer podľa hmotnosti vozidla


* Obtiažne nakladanie vozidla
Uzamknuté vozidlo bez kľúčov
Vozidlo bez kolesa, alebo zaseknutým kolesom
Vozidlo havarované na ceste
Vozidlo s uzamknutým, poškodeným riadením
Vozidlo u ktorého nie je možné otočiť volantom pri nakladaní

* Vyprostenie vozidla
Vozidlo mimo cesty
Vozidlo v ťažko dostupnom teréne

V prípade zadania nepresných, zavádzajúcich alebo neúplných informácií sa môže 
dohodnutá cena za odťah meniť vodičom odťahovej služby pri príjazde na zásah.

Presná cena odťahových služieb závisí od techniky, ktorú Vám vyšleme, náročnosti zásahu, polohe a stave vozidla na mieste udalosti, vzdialenosti kam treba vozidlo previesť.