Orientačný cenník

Cestná služba

Cena platí do 35km od stanoviska, vrátane spiatočnej jazdy, každý ďalší km je 0,80€

40€

Odťahová služba Stupava

Cena platí v rámci mesta Stupava

40€

Odťahová služba do 2t

Cena platí  do 35 km od stanoviska, vrátane spiatočnej jazdy, každý ďalší km je 0,90€

50€

Odťahová služba od 2t do 2,5t

Cena platí do 35km od stanoviska, vrátane spiatočnej jazdy, každý ďalší km je 1€

60€

Odťahová služba z podzemnej garáže

Cena platí v rámci mesta Stupava, každý ďalší km je podľa hmotnosti vozidla

70€

Autodoprava a preprava vozidiel na objednávku

Cena závisí od hmotnosti vozidla (tovaru) a dĺžky trasy

od 0,70€/km

Príplatky 

Obtiažne nakladanie vozidla

Vozidlo ktoré má znemožnený pohyb, zabrzdené, zablokované, búrané

22€

Vyprosťovanie vozidla

Vozidlo mimo cesty, vozidlo v ťažko dostupnom teréne, prevrátené vozidlo. Cena je za každých začatých 30min.

22€

Čistenie vozovky od prevádzkových kvapalín

Použitie absorbentu a následné zlikvidovanie

20€

Znečistenie ložnej plochy odťahového vozidla

Vytečenie prevádzkových kvapalín, skla a iných nečistôt na ložnú plochu

15€

Čakanie 

Čakanie každých 30min. 

10€

Nočné hodiny a sviatky

Nočné hodiny od 22:00h do 6:00h 
Víkendy a sviatky

20€

Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny odťahu po príchode na miesto udalosti, v prípade podania nesprávnych informácií pri telefonáte, alebo samotnej objednávke odťahu.