Cenník odťahov


Výjazdový paušál
39€
Motorka/osobné vozidlo do 1600kg
Paušál + 0,80€/km 

Osobné vozidlo/SUV do 2000kg
Paušál + 0,90€/km 

SUV/Dodávka do 2500kg 

 Paušál + 1€/km


Príplatky

Podzemná garáž: 

+ 30€

Sťažená manipulácia pri nakládke: 

+ 20€

Čakanie každých začatých 30min:

 + 10€

Čistenie znečistenej ložnej plochy:

 + 15€

Nočné hodiny od 22:00h do 6:00h:

 + 20€

Víkendy a sviatky:

 + 20 €

Vyprosťovanie vozidla každých začatých 30min 

+ 20€

Mýto, diaľničné poplatky, trajekty a tunely v zahraničí:

+ skutočné náklady

Preprava na objednávku, dlhšie vzdialenosti a
preprava dvoch vozidiel naraz - ceny dohodou


Vaša odťahová služba pre istotu

Tel: + 421 911 22 66 23

Cenník platný od 1.1.2023


Cenník asistencií

 Výjazdový paušál
29€

Výkon asistencie alebo práce na vozidle každých začatých 30min

20€

Asistencia mimo mesta Stupava

Paušál + 0,60€/km

Nočné hodiny od 22:00h do 6:00h:

 + 20€

Víkendy a sviatky:

 + 20 €

Čistenie absorventom znečistenej plochy, alebo vozovky prevádzkovími kvapalinami

 + 20€

Vaša odťahová služba pre istotu

Tel: + 421 911 22 66 23 

Cenník platný od 1.1.2023